Kohus peatas Norras kõigi aegade suurima hundijahi

Oslo ringkonnakohus jättis jõusse oma esialgse ettekirjutuse ja peatas kõigi aegade suurima hundijahi Norras – see puudutab 25 hunti neljast hundikarjast, umbes 80-pealisest hundipopulatsioonist nn hunditsoonis, riigi kaguosas.

How many wolves are there in the Norwegian wild?
Foto: Pexels

Norras on poliitiliselt seatud eesmärk jätta 4–6 hundikarja väikesesse hundivööndisse, mis moodustab 5% Norra territooriumist. Hiljuti avaldatud uues Norra liikide punases nimekirjas on hunt endiselt kriitiliselt ohustatud liikide nimekirjas. See tähendab, et liigil on äärmiselt suur väljasuremisoht.

NOAH andis valitsuse 2020. aastal kohtusse, selle otsuse eest küttida hundiperekond hundivööndis. Eelmisel suvel tegi kohus oma otsuse ja järeldas, et otsus on vastuolus looduse mitmekesisuse seadusega (Nature Diversity Act). Kohus otsustas, et valitsusel ei õnnestunud näidata piisavat alust hundi rangest kaitsest erandi tegemiseks. Valitsus on otsuse edasi kaevanud ja apellatsiooniistung on kavandatud 2022. aasta suvele.

Praegune nelja hundikarja tapmise otsus tugineb samale põhjendusele, mis oli eelmises otsuses, mille kohus kehtetuks tunnistas – hoida pesitsevate hundikarjade arvu poliitiliselt kokkulepitud sihttasemel, et summutada huntide majandamisega seotud konfliktide. 

NOAHi tegevjuht Siri Martinsen: “Oleme otsusega väga rahul ja kohus on mõistnud, mis on kaalul – õigusriigi põhimõte bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel. Valitsus peaks võtma seda kui olulist signaali, et nad peavad olema ettevaatlikud ohustatud kiskjaid majandades. Ametivõimudel on aeg aru saada, et huntide õiguskaitse ulatub kaugemale sellest, et tagada “populatsiooni arvukuse eesmärgi saavutamine”.

WWF Norra tegevjuht Karoline Andaur: „See on suur kergendus. See on võit mitte ainult huntidele, vaid ka elurikkusele ja õiguskindlusele selle elurikkuse säilitamisel. On igati õige, et hundijaht nüüd lõpetatakse, kuni saame juriidilise selguse, kas riik tohib seada huntide küttimise künnise sama madalale kui viimastel aastatel.

Alette Sandvik, Ühenduse Meie Kiskjad (Association Our Predators) tegevjuht: “Oleme tulemusega väga rahul. Nüüd saavad paljud kergendatult hingata ja nad tunnevad, et Norra õigussüsteem toimib. Bioloogilise mitmekesisuse kriis ei ole lihtsalt midagi, mis leiab aset mujal maailmas. Peame ka selle riigi ohustatud liikide eest paremini hoolt kandma.”

Kohus kirjutab muuhulgas: “Ringkonnakohus ei näe, et ministeerium on andnud piisavalt vajaliku ja ratsionaalse hinnangu täielikult domineerivatele “olulise tähtsusega avalikele huvidele”. (…) 2021. aasta 22. detsembri otsuse osa 25 hundi tapmise kohta hunditsoonis tuleb lugeda kehtetuks seaduse kohaldamise vea tõttu.“ Samuti märgib kohus, et „Kaitse kui selline on ulatuslikum kui populatsiooni arvukuse sihtmärk.”

Samal ajal, kui kolm Norra organisatsiooni saavutasid Oslo ringkonnakohtus võidu, on Soome kohtud peatanud 20 hundi küttimise neljal erineval Soome territooriumil.


Allikas: NOAH – for animal rights. Pressiteade. 30. jaanuar 2022