Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjon hääletas pliimoona keelustamise poolt

Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjon hääletas 29. oktoobril 2020, et pliimoon keelatakse märgaladel jahti pidades, mis on esimeseks sammuks kogu EL-i hõlmava keelu suunas.

Miljonid märgalade linnud saavad jahil kasutatavast pliimoonast mürgituse [Rainer Hungershausen / Flickr]

Hinnanguliselt satub üle Euroopa igal aastal loodusesse umbes 21 000–27 000 tonni pliid, kui pliimoona tükid satuvad märgalade vette ja pinnasesse.

Pliid on laskemoonas ja kalapüügivahendites kasutatud aastakümneid, kuid ainult väike osa välja lastud pliist tabab sihtmärki. Ülejäänu satub keskkonda, kus linnud võivad seda ekslikult toiduks pidada, mis võib viia paljude liikide mürgitamiseni.

On leitud, et pliijäägid ulukilihas on eriti ohtlikud väikelastele, kes on plii toksiliste mõjude suhtes tundlikud. Samuti arvatakse, et plii põhjustab täiskasvanutele pikaajalist kahju, sealhulgas neerukahjustusi ja mõjutades rasedust.

Hinnanguliselt satub märgaladele jahi ja sportlaskmisega igal aastal 5000 tonni pliimoona.

Euroopa Kemikaaliameti hinnangul põhjustab see aastas ühe miljoni veelinnu tahtmatut surma.

Sellele lisandub igal aastal 14 000 tonni maismaakeskkonda sattuva pliimoona poolt põhjustatud, ühe kuni kahe miljoni linnu tahtmatu surm. Veel satub hinnanguliselt 2000-6000 tonni pliid veekeskkonda kalapüügi raskustest.

“On viimane aeg keelata arhailine ja laastav neurotoksilise pliimoona  kasutamine,” ütles enne hääletust roheliste parlamendiliige Anja Hazekamp.

“Igal aastal satub meie märgaladele kuni 27 000 tonni pliid. Peame mürgisest pliist lahti saama ja looma mittetoksilise keskkonna.”

Keskkonnaküsimustega tegelevad valitsusvälised organisatsioonid tervitasid uudist esimest sammust kogu EL-i hõlmava keelu suunas.

“Plii on mürgine nii inimestele kui ka loodusele ning isegi väikseima koguse kasutamine on igal pool mujal juba keelatud,” ütles BirdLife Europe’i EL-i looduspoliitika ametnik Barbara Herrero.

“Meil on hea meel tõdeda, et ENVI komitee pidas kinni tervest mõistusest ja hääletas märgaladel pliimooni keelamise poolt,” lisas ta.

23 liikmesriiki on plii kasutamise juba lõpetanud. Alternatiivide hulka kuuluvad terasest laengud ja ka kalapüügivahendite uuemad arengud väldivad pliiraskuste kasutamist.

Lõplik otsustamine selles küsimuses läheb nüüd novembris toimuvale Euroopa Parlamendi täiskogu istungjärgule.

“Loodame, et parlament jääb novembri lõpphääletusel teaduse juurde ja kaitseb rahvatervist ning aitab EL-i edasi pliivabaks muuta,” rõhutas Herrero.

Allikas: EUROACTIV “Dodging a bullet: lead ammunition banned in Environment Committee vote” (30.10.2020)